زرشک معمولی ارزان

سفارش عمده زرشک معمولی ارزان

زرشک از میوه درختچه ای به ارتفاع یک تا پنج متری می باشد. این درختچه دارای تیغ دار است و برگ آن به شکل بیضی می باشد اما میوه ای به رنگ قرمز و ترش دارد که بیشتر ب

بیشتر بخوانید