زرشک پفکی خشک

عرضه مستقیم زرشک پفکی خشک

زرشک یک محصول گیاهی با خواص فراوان است که مصرف زیادی در آشپزی، صنایع دارویی و غذایی دارد. انواع زرشک از نظر گونه ی گیاهی وجود دارد که زرشک پفکی یکی از نمونه های

بیشتر بخوانید