بازار جهانی زرشک پفکی

بازار جهانی زرشک

بازار جهانی زرشک پفکی

بازار جهانی زرشک محل حضور تجار خشکبار است و قیمت این محصول را می توان در آنجا تعیین نمود. عموما محصولاتی که مصرفی فراوان دارند برایشان تعریف بازار و قیمت جهانی، عرف می باشد که زرشک، پسته و زعفران را می توان جزو آنها دانست. زرشک که عبارت معادل لاتین آن barberry است، درختچه ای […]

بیشتر بخوانید