تولید عمده زرشک

تولید عمده زرشک دانه اناری صادراتی

زرشک یک محصول کشاورزی بسیار پر خاصیت و پر مصرف است ‌که در انواع بسیار مختلف تولید و بیشتر از آب زرشک و از دانه های خشک آن برای تزئین غذا استفاده می شود .تولید ک

بیشتر بخوانید