تولید کننده زرشک صادراتی

تولید کننده زرشک سیاه صادراتی

زرشک یکی از محصولاتی است که می توان آن را جزو جدا نشدنی آشپزی ایرانی دانست. جالب است بدانید ایران تنها کشوری است که تولید کننده زرشک صادراتی به صورت سازمان یاف

بیشتر بخوانید