تولید کننده زرشک ناب

تولید کننده زرشک کوهی خشک ناب

زرشک یکی از مواد محصولات غذایی است که استفاده از آن در کنار غذاهای مختلفی نظیر زرشک پلو موجب خوش رنگ و لعاب شدن این غذاها و افزایش اشتها می گردد. این محصول علاو

بیشتر بخوانید