خرید زرشک پفکی امسالی

خرید عمده زرشک پفکی امسالی

زرشک پفکی، مرغوب ترین نوع زرشک است که به صورت ویژه خشک می‌شود. هر ساله در اواسط پاییز، زرشک ها رسیده، برداشت شده و برای خشک کردن به انبار های مخصوصی منتقل می شو

بیشتر بخوانید