زرشک خراسان جنوبی

قیمت زرشک

قیمت زرشک خراسان جنوبی

قیمت زرشک خراسان جنوبی به قدری اهمیت دارد که می تواند بر قیمت جهانی این محصول اثر بگذارد. زرشک یک خشکبار باارزش است که در هیچ نقطه ای از دنیا همچون ایران، ظریفت کشت و پرورش را ندارد. ایران طبق آمارهای موجود چیزی حدود 95 درصد زرشک جهان را دارد. اما جالب است بدانیم که […]

بیشتر بخوانید