شرکت فروش زرشک پفکی

شرکت فروش زرشک پفکی قائنات

زرشک یک محصول گیاهی است، که میوه های کوچکی به رنگ سرخ دارد و طعم آن ها بسیار ترش است. این محصول عمدتا به عنوان چاشنی یا تزئین در غذا های سنتی ایرانی مورد استفاد

بیشتر بخوانید