صادرات زرشک اعلا

صادرات زرشک پفکی اعلا ایران

یکی از با کیفیت ترین نوع زرشک ها که در استان خراسان تولید می شود زرشک پفکی اعلا می باشد، این محصول به روش های خاصی تولید و فرآوری می شود. شرکت های صادرات زرشک پ

بیشتر بخوانید