صادرات عمده زرشک دانه اناری

صادرات عمده زرشک دانه اناری ارگانیک

در حال حاضر بیرجند یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی است که در زمینه تولید انواع زرشک ارگانیک توانسته بخش عظیمی از نیاز بازارهای داخلی و خارجی را فراهم آورد که ب

بیشتر بخوانید