عرضه کننده زرشک معمولی

عرضه کننده زرشک معمولی فله ای

زرشک به رنگ قرمز است و رنگ دهی خوبی به خوراک و نوشیدنی ما می دهد. زرشک از رطوبت کمی برخوردار است با این حال گوشتی است و خشک و شکننده نمی باشد. مرکز خرید و عرضه

بیشتر بخوانید