فروشنده زرشک سیاه

فروشنده زرشک سیاه کوهی باکیفیت اعلا

زرشک های کوهی از نظر رنگ با زرشک های پرورشی دارای تفاوت رنگ هستند به علت این مساله تفاوت در پیگمنت های رنگی آنها می باشد. این زرشک ها به رنگ سیاه هستند و می توا

بیشتر بخوانید