فروش زرشک کیلویی

فروش زرشک کیلویی به قیمت امروز

زرشک دانه ای کوچک به رنگ قرمز که بیشتر در مناطق کوهپایه ای رشد می کند و شما می توانید این دانه ها را از درخت جدا کرده و به صورت تازه و خشک شده مصرف کنید. این مح

بیشتر بخوانید