قیمت زرشک بسته بندی

قیمت هر کیلو زرشک

قیمت هر کیلو زرشک بسته بندی

قیمت هر کیلو زرشک بسته بندی شده را می توان در ایران بسیار پایین تر از دیگر نقاط جهان یافت. این کشور با در دست داشتن 95 درصد از زرشک جهان در این زمینه همتایی ندارد. لذا خریداران عمده از سراسر دنیا طالب دانستن نرخ این محصول ایرانی خوشمزه هستند. زرشک با دو دسته بندی […]

بیشتر بخوانید