قیمت زرشک پلویی

آخرین قیمت زرشک پلویی پفکی

در برخی از نقاط کشور بسیاری از کشاورزان کار اساسی خود را کاشت انواع میوه قرار می دهند. یکی از کاشت آن ها انواع زرشک است. که نوعی از آن زرشک پلویی پفکی نام دارد

بیشتر بخوانید